Oproti fabrike Essel

Parkovanie

Privátne parkovanie budú mať návštevníci k dispozícii na Vyznačenom parkovisku oproti fabrike Essel. Od parkoviska vedú šípky na farmu, priamo na podujatie. Cesta trvá cca 5 minút chôdze. Časť áut môže parkovať za farmou, približne 30.