Na farmu Hiadlovských za vínom

Zrodenie myšlienky

Toto podujatie vzniklo pred pár rokmi, s myšlienkou vytvoriť gastronómiu i kultúru degustovania vínka na Strednom Slovensku v spojení s kvalitným, prírodným, zrejúcim, nepasterizovaným syrom Hiadlovec. Ako partneri a pravidelní účastníci Malokarpatskej vínnej cesty sme oslovili vybrané rodinné vinárstva z rôznych vinohradníckych oblastí Slovenska a začali sme vystupovať prvotne pod hlavičkou ,,Ľupčiansky vínny festival“.

Nakoľko sme ešte na farme nemali priestory prispôsobené na organizovanie podujatí tohoto typu, podarilo sa nám pilotné ročníky vytvoriť a zorganizovať za podpory našej obce- Sl. Ľupča. Podujatie sa konalo vrámci parku, neďaleko námestia. Takto sme ako farmári a syrári spolu absolvovali 0.-3. ročník.

V roku 2016 v októbri sa už festival presunul priamo na našu farmu a premenoval sa na podujatie ,,Na farmu Hiadlovských za vínom“.

A dnes, držíme sa už minuloročnej tradície a priamo u nás vytvárame program, gatronómiu i kultúru!