Kyvadlová doprava

FARMA HIADLOVSKÝCH

Piatok 8.6.2018
TAM Rudohorská, stred, Banská Bystrica 16.00 17.00
Námestie slobody, Banská Bystrica 16.15 17.15
Ľupčianska, Slovenská Ľupča 16.30 17.30
 
SPÄŤ Ľupčianska, Slovenská Ľupča 20.00 21.00
Námestie slobody, Banská Bystrica 20.15 21.15
Rudohorská, stred, Banská Bystrica 20.30 21.30
 
  Sobota 9.6.2018
TAM Rudohorská, stred, Banská Bystrica 9.00 10.00 12.00 13.00 15.00 17.00
Námestie slobody, Banská Bystrica Sep-15 Oct-15 Dec-15 13.15 15.15 17.15
Ľupčianska, Slovenská Ľupča Sep-30 Oct-30 Dec-30 13.30 15.30 17.30
 
SPÄŤ Ľupčianska, Slovenská Ľupča Nov-30 Dec-30 13.30 15.30 17.30 19.00
Námestie slobody, Banská Bystrica Nov-45 Dec-45 13.45 15.45 17.45 19.15
Rudohorská, stred, Banská Bystrica 12.00 13.00 14.00 16.00 18.00 19.30