SOMELIÉR MIRO BALLA

SOMELIÉR MIRO BALLA

Someliér Miro Balla

Program

So známym šikovným someliérom p. Mirom Ballom si urobíme malý kurz Someliérstva a zároveň nám predvedie sabráž syrárskou mačetou.

AUTHOR

Admin Farma Hiadlovsky

All stories by: Admin Farma Hiadlovsky